Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šlechtitelský plán Klubu chovatelů holubů českých bubláků

Šlechtitelský plán Klubu chovatelů holubů českých bubláků

 

1) Uváženou a citlivou selekcí pracovat na dosažení a ustálení genotypových a fenotypových vlastností.

2) Do dalšího chovu zařazovat pouze kvalitní jedince se zaměřením na typické znaky českého bubláka, především na krátkou, širokou a hlubokou postavu, krátký-krk , ocas, křídla , nízký postoj v mírném sklonu, hustý mohutný nelámavý rous a supí pera, přední vrkoč na čele odčísnutý a přiléhající k zobáku, ne růžice, zadní vrkoč lasturovitého tvaru bez hřívy na šíji, u bílých, žlutých a červených obočnice živě červená, samozřejmě se zachováním typického hlasového projevu, to je bublání.

3) U základních barevných rázů rozšířit barvu žlutou a červenou.Navázat spolupráci s genetickými odborníky a pokračovat ve šlechtění kresebných rázů bělopruhý, šupinatý, kapratý, tygr a nejpůsobivější běloštítný.

4) Vést seznam členů klubu a evidenci chovaných barev a kresebných rázů.

5) Publikovat zkušenosti s chovem a výsledky šlechtění na klubových stránkách www.bublaci.webnode.cz, chovatelských a odborných periodikách.Tím působit na širší chovatelskou veřejnost a získávat nové příznivce a zájemce o členství v klubu a chov českého bubláka.

6) Rozšířit komunikaci s ÚOK a sborem posuzovatelů pro objektivní posuzování bubláků na výstavách

7) Spolupráce členů klubu při šlechtění málo chovaných barevných a kresebných rázů, zavedení rodokmenového líhnutí, účast na uznávacím řízení plemenného chovu.

8) Pravidelné pořádání speciální výstavy a prezentace českého bubláka na výstavách národních, krajských i regionálních.      

Zpracoval  -  Pavel Řiháček